facebooktwittermail d

Snart dags att söka årets torkstöd

Nu är det snart dags att söka krisstöd. Ansökan öppnar den 15 april och i år ligger stödet på 760 miljoner kronor.

Snart är det dags att söka krisstödet, redan den 15 april öppnar ansökan.
Snart är det dags att söka krisstödet, redan den 15 april öppnar ansökan. FOTO: MOSTPHOTOS

I år föreslår Jordbruksverket ett blandat torkstöd som fördelas över växtodlare och gris- och fjäderfäproducenter. 30 miljoner kronor avsätts att utveckla trädgårdsnäringen och förbereda näringen för extrema väderförhållanden även i framtiden.

Och snart är det dags att söka krisstödet, redan den 15 april öppnar ansökan.

Läs mer: Omtag på torkstödet för 2019

Läs även: Vallodlare föreslås bli utan torkstöd

”Kommer göra nytta”

– Syftet med krisstödet är att det ska riktas dit det gör störst nytta. Efter att vi samverkat med branschens olika parter har vi kommit fram till en fördelning som är väl grundad. Stödet kommer att göra nytta, säger Mirja Hjers, avdelningschef på Jordbruksverket.

Stödets utformning är ännu inte är beslutat av regeringen och det betyder att vissa justeringar kan tillkomma.

Alla som vill ta del av krisstödet måste göra en ansökan.

Förslag: Så ska stödet fördelas

Totalt ska 760 miljoner fördelas. Hur stödet fördelas är inte beslutat av regeringen, men Jordbruksverkets förslag är att 400 miljoner kronor går till animalieproduktion.

Myndigheten föreslår även att stödet 2019 ska breddas till att omfatta den spannmålsbaserade animalieproduktionen. På grund av skördebortfall är förslaget att växtodlingen också ska få ta del av stödet.

För krisstödet 2018 fanns en gräns för minsta utbetalning av stöd på tio djurenheter, nu föreslås i stället en beloppgräns på 1 000 kronor för både djur- och arealbaserat stöd.

30 miljoner kronor ska avsättas till ett utvecklingsprojekt för trädgårdsnäringen.

Källa: Jordbruksverket