facebooktwittermail d

Snart är hela stödet utbetalt

94 procent av landsbygdsprogrammet på drygt 36 miljarder kronor är utbetalt. EU-snittet ligger på cirka 70 procent.

– Vi hoppas att vi kommer till 100 procent vid årsskiftet. De pengar som inte är utbetalda sista december fryser inne, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsavdelningen på Jordbruksverket.

Ungefär 70 procent av pengarna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 har gått till jordbruket genom miljöersättningar och kompensationsstöd. Det visar landsbygdsprogrammet årsrapport för 2014.

– 10-15 procent har gått till modernisering, innovationsstöd och startstöd till jordbruket. Resten har gått till allmän landsbygdsutveckling och diversifiering, säger Niclas Purfürst.

Mycket bredband

Här ligger bland annat satsningen på bredbandsutbyggnad. Jordbruksverket konstaterar att 79 000 personer fått tillgång till bredband 2014 genom landsbygdsprogrammet och de 352 investeringsprojekt som var avslutade 2014. Statistiskt sett består varje svenskt hushåll av 2,2 personer vilket skulle innebära nästan 36 000 nya anslutningar.

– Det blir en stor och viktig satsning i det nya programmet där vi mer än dubblerar budgeten för bredbandsutbyggnaden, säger Niclas Purfürst.

Jordbruksverkets målvärde är att 520 000 personer får tillgång till bredband 2014-2020.

Kris ger investeringar

I det nya programmet som redan börjat löpa bedömer Niclas Purfürst att vikten av investeringsstöd kommer att öka.

– Med tanke på mjölkkris och griskris och den kanske stundtals tveksamma konkurrenskraften i svenskt jordbruk är investeringsstödet en viktig fråga. Jag tror också att kompetensutveckling blir en viktig bit för att rusta svenska jordbruksföretag. Genom rådgivning och utbildning kan företagarna bli vassare, säger han.

I det nya programmet ligger också mycket fokus på innovationer. Niclas Purfürst tror att samverkansgrupper mellan till exempel jordbruksföretagare och forskarvärlden kommer att blir vanligare. Det kan leda till konkreta innovationer och förbättringar som kan bidra till att stärka företagens konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.