facebooktwittermail d

Snålodling inte lönsamt trots låga priser

Träda marginella marker, men dra inte ner på insatserna på den odlade arealen. Här är rådgivarnas bästa tips för att klara det pressade läget.

De låga spannmålspriserna kan göra det extra svårt att få ihop kalkylerna på lågavkastande marker.

– Allt för små fält ska man kanske välja bort och ha någon mer extensiv gröda på, säger Johan Kullsand, växtodlingsrådgivare på HS Konsult i Uppland.

Ekologisk fokusareal

Flikiga, oregelbundna kanter kan sås med vall eller läggas i träda och därmed klassas som ekologisk fokusareal.

– Samtidigt får du ett mer rationellt brukande av resten av fältet och vilket ger större chans till en positiv grödkalkyl, säger Johan Kullsand.

Träda skulle också kunna vara ett alternativ på en mindre areal där man till exempel har ett dräneringsbehov så att marken är åtgärdad och odlingsbar till nästa säsong.

– Men tittar vi historiskt så ligger vinsten i att kontinuerligt odla oavsett marknadsläget, säger Johan Lagerholm, växtodlingsrådgivare på Växtråd i Södermanland.

Prioritera höstraps

Rapspriset ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Att redan i vårbruket prioritera att hinna så höstraps i tid kan därför vara klokt, tycker Anki Sjöberg, odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult i Östergötland.

– Här kan träda till ekologisk fokusareal eller tidigt vårkorn vara ett alternativ som förfrukt, säger hon.

Mellangårdshandel är också en möjlighet om man tycker att handelns betalning är för låg.

– Att sälja till djurbönder som utfodrar med till exempel åkerbönor kan ge bättre betalning, säger Anki Sjöberg.

Behovsanpassa insatserna

På den areal man odlar gäller det precis som andra år att behovsanpassa insatserna och satsa för optimal skörd och kvalitet.

– Sänker vi insatserna så sänker vi potentialen. Sänkt skörd brukar leda till sämre lönsamhet, säger Johan Lagerholm, Växtråd.

Sedan handlar det om att sprida riskerna prismässigt. Hittar man däremot ett pris som man är någorlunda nöjd med så kan det finnas anledning att säkra en liten del av det man ska producera.

Håll koll på priset

Anki Sjöberg, Lovang Lantbrukskonsult, påpekar också att det är viktigt att ha koll på vilket pris man får om den kontrakterade varan inte håller kvalitetskraven.

– Det är viktigt att inte bara teckna kontrakt utan diskutera med säljaren vad som händer om kvalitén fallerar, säger hon.

LÄS MER: Pressat läge för vårgrödorna