facebooktwittermail

Snabbväxande träd kan lösa energibehov

År 2020 ska hälften av all energi i Sverige komma från förnyelsebara råvaror. Snabbväxande hybridasp och poppel kan vara en del av lösningen, enligt en utredning från Skogforsk och SLU.

Högre produktion, kortare omloppstid, högre avkastning och bättre riskspridning jämfört med traditionellt jord- och skogsbruk talar för dessa trädslag, anser utredarna.

- De lämpliga och tillgängliga odlingsarealerna är tillräckliga för att tillåta en storskalig odling, säger Lars Rytter, forskare vid Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Många fördelar


Skogsforsk och SLU pekar på en rad fördelar med dessa snabbväxande odlingar:

- De bästa sorterna av hybridasp och poppel producerar 20 kubikmeter virke per hektar och å, vilket är avsevärt mer än de bästa gransorterna i Sverige.

- Tidigare odlingar i Sverige har avkastat mellan fem och tretton procent. Det genomsnittliga avkastningskravet i jordbruk brukar anges till sex procent.

- Ett bestånd av hybridasp eller poppel på jordbruksmark är klart att slutavverka efter 20-25 år.

Kunskap saknas


Men även om potentialen är stor finns hinder mot en ökning av snabbväxande trädslag i Sverige.

I vissa fall saknas kunskap. Utredningen föreslår därför en satsning på förädling som ska ge bättre tillgång till plantmaterial, utveckling av plantodling och beståndsetablering. Utredningen efterlyser även ny teknik för avverkning och transport samt nya sätt att sköta de snabbväxande skogarna.

Ett annat hinder är att kännedomen om snabbväxande skogar inte har nått ut till alla jord- och skogsbrukare. Skogforsk och SLU kommer därför att påbörja utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hybridasp och poppel.ATL.nu