facebooktwittermail d

Snabbt upp för pelletspriset i Tyskland

Från att ha legat på i stort sett samma nivå som 2015 har priserna på träpellets och bränsleved i Tyskland ökat allt snabbare under det senaste året.