facebooktwittermail d

Snabb utskeppning räddar virkesvärden

Stormen Alfrida fällde minst en halv miljon kubikmeter skog. Nu startar utskeppning med en båt i veckan från Hargs hamn för att rädda virkesvärdena.