facebooktwittermail

Snabb prisökning på yngre skog

De senaste åren har priserna på fastigheter med ungskog ökat tre gånger så mycket som de med slutavverkningsskog. Det visar en sammanställning från Danske Bank.

Granplantering.
Bättre volymtillväxt är en orsak till att fastigheter med ungskog ökat snabbt i pris de senaste åren. FOTO: ULF ARONSSON

Med data från Ludvig & Co har Danske Bank jämfört prisutvecklingen på fastigheter med ung skog och lågt virkesförråd med fastigheter med äldre skog och ett högt virkesförråd. Mellan 2014 och 2021 steg priset på fastigheterna med ett förråd över 180 skogskubikmeter per hektar med 25 procent. Priset på fastigheterna med ett förråd lägre än 120 skogskubikmeter per hektar ökade istället med 75 procent.