facebooktwittermail d

Snabb prisökning på yngre skog

De senaste åren har priserna på fastigheter med ungskog ökat tre gånger så mycket som de med slutavverkningsskog. Det visar en sammanställning från Danske Bank.