facebooktwittermail d

Snabb prisökning på mejeriprodukter

Världsmarknadspriserna på mejeriprodukter ligger i snitt 60 procent högre i dag än för ett år sedan, enligt LRF Mjölks senaste rapport. Som jämförelse har Arla Foods höjt priset till leverantörerna med 40 procent.

Minskad produktion och stabil efter frågan har drivit upp priset på mejeriprodukter.
Minskad produktion och stabil efter frågan har drivit upp priset på mejeriprodukter. FOTO: MOSTPHOTOS

En minskad produktion och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har lett till att priserna på mejeriprodukter stigit kraftigt det senaste året. I EU, där man införde betalda produktionsbegränsningar, har produktionen fallit med en procent sedan i juni 2016, men nu tror EU-kommissionen att produktionen för helåret blir en ökning kring 0,6 procent, enligt LRF Mjölks Mjölkrapport 2, 2017.

Det kommer dock inte räcka för att tillgodose den ökande efterfrågan, främst på fettrika produkter som grädde ost och smör.

Produktionen faller

Detta märks inte minst i Sverige, där produktionen fallit med 2,5 procent under perioden januari till maj 2017 jämfört med samma period i fjol. Det som är intressant på sikt, statistiken över insemineringarna, visar också en negativ trend och hade fram till mars minskat med 5,2 procent i årstakt.

Den tilltagande mjölkbristen avspeglar sig då främst på priset på fettrika produkter och enligt TT har bland annat Axfood höjt smörpriserna i butik med hela 20 procent sedan årsskiftet.

Arla Foods i spetsen

Höjningen är ett led i att mejeribolagen med Arla Foods i spetsen höjde sina priser till butik, enligt Axfoods presschef.

Det är främst Nya Zeeland och USA som kommer att öka sin mjölkproduktion för att möta den stigande efterfrågan, enligt Mjölkrapporten. Däremot har Australiens mjölkproduktion minskat kraftigt och väntas gå ned med 2,7 procent för helåret 2017.

Högre intäkter

Den ökade efterfrågan har också lett till högre intäkter för mjölkbönderna och i juni låg mjölkintäkt minus foder på 1,70 kr/kg för konventionell mjölk och på 2,20 kr/kg ekologiskt mjölk, Gapet mellan konventionellt och ekologiskt pris har halverats till 50 öre jämfört med ett år sedan, men är inte på samma rekordlåga nivå som det var under 2013.

LÄS ÄVEN: Smörpriset upp 20 procent

LÄS ÄVEN: Mjölkbrist får smörpriset att skena

LÄS ÄVEN: Stigande mjölkpriser bäddar för solig sommar

LÄS ÄVEN: Kraftig prishöjning på spotpriset på mjölk