facebooktwittermail d

Snabb ökning för finsk skogsflis

På 20 år har förbränningen av skogsflis tiofaldigats i Finland. Utfasning av energitorv och importstopp för rysk flis ökar behovet, som kan mötas med ökat uttag av klenvirke.