facebooktwittermail d

Snabb inflation och räntehöjningar kan driva Sverige in i lågkonjunktur

Inflationen stiger snabbt, både internationellt och i Sverige. Ännu syns inga tydliga tecken på en vändning och osäkerheten är stor inför den energibrist som hotar under den kommande vintern. Till hösten väntar kännbara räntehöjningar som kan driva in ekonomin i en lågkonjunktur, skriver ATLs marknadskrönikör Johan Schück.