facebooktwittermail d

Snabb försäljning av utsäde inför vårbruket

Utsädesförsäljningen har gått snabbt i år. Det finns allt färre sorter att välja mellan hos Lantmännen och Svenska Foder.

- Det verkar som det blir en stor vårsådd i Sverige i år, säger Niklas Ingvarsson, produktchef för utsäde på Svenska Foder.

Företagets utsädesförsäljning antyder att maltkorn blir en större gröda i år och likaså havre. Vårvete- och våroljeväxtodlingen blir normal och foderärterna minskar.

Förser sig tidigt


Förra årets utvintring och utsädesbrist har fått många lantbrukare att tidigt förse sig med utsäde inför vårbruket. Redan nu har Lantmännen sålt samma mängd utsäde som man hade gjort i april förra året.

- En del har nog köpt på sig några påsar vårvete extra att ha ifall att man får utvintringar, säger Bo Hellstedt, produktchef för utsäde på Lantmännen Lantbruk.

Vårvetet var det som tog snabbast slut av de stora sorterna på Lantmännen. Utsäde till tidiga kornsorter, havre och åkerböna är också slut.

Rapshybriderna Brando och Zappa från SW Seed har varit mycket populära och var slut redan före nyår. Det beror enligt Bo Hellstedt troligen på att man vill ha en större säkerhet i odlingen. Hybriderna har normalt en bättre etablering och klarar tuffa förhållanden bättre.

- I optimala lägen utan yttre påverkan är det kanske inte någon direkt vinst med hybriden.

Renässans för havre


När det gäller oljeväxterna totalt sett så ligger Lantmännens försäljning på samma nivå som förra året. Havren har däremot fått lite av en renässans, enligt Bo Hellstedt.

- Det har varit ett lite större intresse för grynhavre än föregående år. Priset på grynhavre har varit högre under vintern än det brukar vara. Avståndet till maltkorn har inte varit lika stort och det ser vi i försäljningen.

Förra höstens väderlek ställde till höstsådden på vissa håll i landet. Den höstsådda spannmåls- och oljeväxtarealen omfattade 485 600 hektar vilket är sex procent mindre än året före.

Höstvetearealen är lika stor som 2009 och arealen råg, rågvete och höstkorn minskade. För första gången på fem år såddes även mindre höstraps. Tove Nilsson