facebooktwittermail

Smitta sänker kycklingbolagets resultat

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 29,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (42,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:71).

Nettoomsättningen uppgick till 1.594 miljoner kronor (1.386).

Rörelseresultatet blev 58,1 miljoner kronor (67,2).

Justerat rörelseresultat minskade till 59,3 miljoner kronor (68,3), motsvarande en marginal på 3,7 (4,9) procent. Det justerade rörelseresultatet ökade i Norge men minskade i Sverige, Danmark och Finland.

Fågelinfluensan påverkade det justerade rörelseresultatet negativt i kvartalet med cirka 18 miljoner kronor, som kan hänföras till Sverige och Danmark.

PREMIUM: Karta - 22 000 lantbruk i riskzonen för torka


Arbetsliv