facebooktwittermail d

Småskalig vattenkraft har framtidstro

Höga elpriser och löfte om ny politik gör att det finns en framtidstro inom den småskaliga vattenkraften.