facebooktwittermail

Småskalig slakt kan bli verklighet i Bolmen

I norra delen av Bolmenbygden i Värnamo kommun finns får, nöt och vilt - men inget slakteri. I framtiden kan det bli ändring på den saken.

Turistföretaget Liljenäs Natur och Fritid och Dannäs säteri ska undersöka om det finns tillräckligt med köttproducenter för att gå samman om ett småskaligt slakteri i området.

Den långsiktiga planen är att förädla köttet och öppna gårdsbutik med en anställd och leverera till både butiker och restauranger.

- Förhoppningen är också att man längre fram skall kunna knyta till sig lokala producenter av andra typer av matvaror, skriver Värnamo kommun i ett pressmeddelande. ATL.nu