facebooktwittermail

Småskalig lammslakt ökar

Mer än vart femte svenskt lamm slaktas på ett litet slakteri. Småslakterierna ökade i fjol sin andel av lammslakten med drygt 42 procent.

Det visar Kött- och Charkföretagens (KCF) statistik för helåret 2010.
Grisslakten och slakten av nötboskap visar samma tendens som de senaste åren. KLS Ugglarps ökar medan Scans helägda slakterier minskar. Dalsjöfors och Skövde ökar båda två.

Kraftigt uppåt


Det mest anmärkningsvärda är siffrorna över lammslakten. Dels ökar den för sjunde året i rad, dels ökar småslakteriernas slaktandel kraftigt jämfört med 2009. Förra året slaktades 53 112 av totalt 256 972 får och lamm på små slakterier. Det motsvarar en andel på 20,7 procent. 2009 var småslakteriernas andel 14,7 procent.
- Det vi ser är att de stora slakterierna släpper får- och lammslakten till de här småskuttarna, säger KCF:s vd Åke Rutegård.

Många får- och lammuppfödare bedriver sin verksamhet extensivt och i liten skala.
Åke Rutegård tror att det bidrar till att de väljer att skicka sina djur till små slakterier hellre än till de stora bjässarna.

Passar uppfödarna


- Småslakterier stämmer in på uppfödarnas koncept. Jag tror att lammuppfödare värnar om närhetsprincipen mycket mer än nötbönder och framför allt grisuppfödare.

Småslakterierna mer än fördubblade även sin andel av grisslakten i fjol. Trots det har de bara 1,3 procent av den totala grisslakten i landet.Jan Olsson