facebooktwittermail d

Smarta vägval prövas i praktiken

Sveaskog ska testa en ny modell för effektivare vägval. Projektet kallas Krönt vägval och är ett system som beräknar den bästa vägen för transporter av rundvirke, cellulosaflis och biobränsle.

- Det viktigaste är att vi får en enhetlig syn på vilket vägval som är det rätta, säger Anders Järlesjö, logistikchef vid skogsbolaget, till nyhetssajten Transportnet.se.

Krönt vägval räknar ut det bästa vägvalet från lastningsplats till kund ur kostnads- och miljöperspektiv. Det har arbetats fram under flera års tid av Skogforsk och SDC, Skogsnäringens it-företag.

Sedan i höstas har Sveaskog testat systemet i simuleringar och nu är det dags för skarpa försök. Går allt vägen kan systemet successivt börja användas vid företagets samtliga lastbilstransporter. ATL.nu