facebooktwittermail

Smart pump

Flygts nya Slimline avloppspumpar har utloppet uppåt i stället för åt sidan. Det är unikt och gör att pumparna med lätthet går att sänka ner i en vanlig 600-millimeters brunn.

Ur Boggi nummer 4 2011

Pumparna finns i olika storlekar och klarar att pumpa alla sorters avloppsvatten.

Med sin unika lösning med utloppet uppåt slipper man mycket arbete med att gräva upp konan i brunnen för att skapa plats åt mer konventionella pumpar.