facebooktwittermail d

Smart gödselspridning med kvävesensor

Med en sensor bak på gödseltunnan går det att styra spridningen av kväve på ett effektivt sätt. Det ger stora fördelar, inte bara på odlingsresultatet utan även för miljön.