facebooktwittermail d

Smågnagare ska ge svar om fruktad mask

Statens veterinärmedicinska anstalt ger sig ut på gnagarjakt. En insamling förbereds i det område i Bohuslän där en räv som var infekterad med dvärgbandmask sköts i december.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om var smittan finns och vilka arter av smågnagare som är inblandade i parasitens livscykel, uppger SVA.
Efter fyndet av rävens dvärgbandmask i Bohuslän har SVA samlat in närmare 3 000 rävar för undersökning.

Hittills har cirka 900 rävtarmar undersökts, men inga fler positiva fynd av rävens dvärgbandmask har gjorts, enligt SVA.

Fångas med fällor


Nästa steg i kartläggningen av smittan blir att på Jordbruksverkets uppdrag samla in smågnagare, i första hand sorkar, för undersökning.

Gnagarna ska fångas med små bygelfällor i området runt Lanneröd. Hundägare behöver dock inte vara oroliga.

Betet är inte särskilt lockande för andra än sorkar och det enda som händer om en jycke sticker nosen i fällan är att den får sig en smäll.

Insamlingen genomförs i mars-april med hjälp av forskare från SLU i Umeå. Resultatet av undersökningarna väntas vara klara i början av juni.

- Om smittan påvisas i sorkpopulationen så vet vi mer om var smittan finns, säger epidemiolog Helene Wahlström.

Den infekterade räven kan ha smittats i närheten av den plats där den sköts, men kan också ha smittats fler kilometer därifrån.ATL.nu