facebooktwittermail d

Smådjursveterinärer kan få vårda lantbruksdjur vid krig

Vid höjd beredskap och ytterst krig kan smådjursveterinärer tas in för att vårda lantbrukets djur.

En veterinär behandlar en mjölkko i Västsverige.
Veterinärer måste få en bättre kompetens att arbeta utan avancerade diagnostiska hjälpmedel, och att vid behov avliva djur. Det menar Livsmedelsverket och Jordbruksverket. FOTO: CECILIA PERSSON

Redan idag är det brist på veterinärer inriktade mot lantbruksdjur, och vid krig finns en risk att veterinärer får jobba med människor i stället.

Samtidigt är det av betydelse för totalförsvaret att särskilt lantbrukets djur får den hälso- och sjukvård de behöver för att kunna bidra till livsmedelsförsörjningen.

Vid årsskiftet gav regeringen Jordbruksverket och Livsmedelsverket uppdraget att fortsätta bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige. Bland annat ska Krigsveterinärförordningen från 1981 ses över. Den reglerar roller och ansvar i den civila veterinärverksamheten vid höjd beredskap.