facebooktwittermail

Småbrukarnas revisorer kritiska

Underskott på över 200 000 kronor och otydliga verifikationer är en del av kritiken som de förtroendevalda revisorerna riktar mot Förbundet Sveriges småbrukares styrelse.

Inre stridigheter präglade förbundets stämma i fjol och revisorerna blev inte omvalda av stämman. Inför årets stämma har de nya revisorerna krävt svar på flera punkter för att kunna göra revisionsberättelsen.

- Förra årets splittring har fortsatt. I år ville vi få svar på några punkter och det har vi fått. Vi vill inte kalla det för kritik men vi vill att arbetet struktureras upp. Som det är nu saknas struktur och det gäller bland annat att se till att revisorerna får handlingar och underlag för beslut, säger förbundets revisor Birgitta Nilsson.

Underskott


Revisorerna vill bland annat veta vad styrelsen ska göra med underskottet på 210 826 kronor. Enligt förbundets kassör Lars-Erik Eriksson beror underskottet på att förbundet förlorat medlemmar.

- För att komma till rätta med det tänker vi höja medlemsavgiften och försöka värva fler medlemmar, säger han.

Otydligheter


Revisorerna pekar även på otydligheter kring flera verifikationer i samband med resor. Lars-Erik Eriksson anser att underlaget till detta finns.

- De har inte kunnat läsa det som står i verifikationerna. Några av styrelsemedlemmarna tar inte ut resekostnad vid varje resa och det var tydligen inte populärt och om det är ett problem får vi förbättra oss. På torsdag kommer vi att träffa en auktoriserad revisor för att få reda på hur mycket som är rätt, säger han.

Förbundet Sveriges småbrukare har årsstämma den nionde april. Maria Engström