facebooktwittermail d

Småbrukare uttalar sig mot gmo

Förbundet Sveriges Småbrukare antog vid sin senaste stämma ett uttalande mot användning av gmo.

I uttalandet pekar förbundet bland annat på att genmodifiering innebär att ändringar görs som naturen inte själv kan och att människan ännu inte kan veta vad det innebär i längden. Man pekar också på att gmo-grödor som ska tåla fler växtgifter tas fram och att detta leder till ökad användning av gift i lantbruket.

Förbundet Sveriges Småbrukare tycker inte heller att gmo-grödor är lösningen på världssvälten. Bönder i fattiga länder måste få odla eget utsäde, inte tvingas att köpa in, det slutar i ekonomisk katastrof, varnar förbundet.

Slutligen vill förbundet hävda försiktighetsprincipen och att det inte går att trycka på någon ångerknapp om genmodifierade grödor visar sig vara en felaktig väg.