facebooktwittermail

Små steg framåt för grismarknaden

Grismarknaden har nått botten och nu tas små steg framåt. Någon snabb universallösning för att öka böndernas lönsamhet finns dock inte.

- Det finns ingen quick fix. Det finns ingen lindring i morgon, det här handlar om idogt arbete och alla jobbar stenhårt, säger LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson.

I onsdags kväll ledde han ett möte kallat Grislyftet. Mötet samlade representanter för organisationer, Jordbruksverket, landsbygdsdepartementet, banker, foder- och slaktindustri.

För knappt sex månader sedan hölls det första mötet och sedan dess har lösningarna på vissa problem kommit närmare.

Foderprisindex


Bland annat kommer ett så kallat foderprisindex för grisnäringen att tas fram inom kort.

Det ska användas i förhandlingarna med handeln och vara en hjälp för att åskådligt beskriva hur höga kostnaderna faktiskt är för att producera svenskt griskött.

Syftet är att när ökade kostnader i primärledet synliggörs så ska det leda till högre avräkningspriser till bonden och i slutänden högre priser på griskött i butik.

Åtgärder som märks omedelbart är att seminavgiften sänkts med 30 procent och om några dagar marknadsförs svenskt kött i en stor kampanj över hela landet.

Skyltkampanj


En broschyr med fördelarna med svenskt kött distribueras i dagarna till inköpare runt om i landet. En konkret nyhet är också att banker, foderföretag och slakterier lovar att se över dröjsmålsräntorna och om de kan ge likviditetshjälp till enskilda lantbrukare.

Vid mötet diskuterades också en riksomfattande skyltkampanj vid vägarna för att marknadsföra svenskt griskött.

Tillsammans med Sveriges Grisföretagare jobbar LRF med att förmå upphandlare i Sverige att välja svenskt kött. Lars-Göran Pettersson har märkt framsteg:

- Jag tror att det kommer ett genombrott så småningom, men det är inga lätta segrar.

Inga löften


Något löfte från politikerhåll gavs inte vid mötet om ekonomisk ersättning för kostnaderna som finns för det höga djurskyddet. Frågan utreds på departementet.

- Jag tror att det som vi själva kommer överens om i branschen och med handeln är det som ger bäst effekt. Marknadslösningar är ofta de bästa, säger Lars-Göran Pettersson.

Trots den djupa krisen hyser han tillförsikt inför framtiden.
- På något sätt bäddar krisen för något annat och det kan komma något gott ur det här. Uppslutningen och stödet är enormt och alla vill jobba gemensamt. Jan Olsson