facebooktwittermail d

SMA Minerals vill bryta djupare

Regeringen gav häromveckan beskedet att hela området vid Bäste Träska ska bli Natura 2 000-område. Därefter har rättsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen återupptagits.

Men SMA Mineral anser inte att det behövs en ny huvuförhandling i domstolen och vill få grönt ljus för att bryta djupare i det befintliga brottet i Bunge, trots att marken har fått starkare markskydd, rapporterar P4 Gotland.

Företaget vill bryta 18 meter djupare i delar av kalkstensbrottet, vilket gör att SMA Mineral kan bryta i ytterligare två år till. 

Domstolen kommer nu att ta ställningen till skrivelsen och motparterna får yttra sig.