facebooktwittermail

Små företag kan säkra utsäden

Små utsädesföretag är det bästa sättet att säkra tillgången och kvaliteten på icke-hybridutsäden för livsmedels- och fodergrödor i låginkomstländer, enligt FN-organet FAO.

- Det kostar relativt lite att starta ett utsädesföretag, särskilt när det involverar lokala bondeorganisationer, säger Shivaji Pandey, ansvarig för FAO:s enhet för växtproduktion och växtskydd, i en kommentar.

Världsbanken anser att upp till 50 procent av den ökade skördeavkastningen beror på förbättrade utsäden. Böndernas tillgång till kvalitetsutsäde är därför är en nyckelfaktor för bättre livsmedel i fattiga länder.

Hybridutsäden bidrar bland annat till högre avkastning och bättre motståndskraft mot sjukdomar, men bönderna kan på grund av fröernas kvalitet inte spara dem till nästa sådd. ATL.nu