facebooktwittermail

Slutspurt mot klar Capreform

Nästa jordbruksministerråd kan flyttas för att göra parallella förhandlingar möjliga.

Portugals jordbruksminister Maria do Céu Antunes är fast besluten om att få Capreformen i hamn innan hon lämnar över ordförandeskapet för jordbruksministerrådet till Slovenien vid halvårsskiftet.
Portugals jordbruksminister Maria do Céu Antunes är fast besluten om att få Capreformen i hamn innan hon lämnar över ordförandeskapet för jordbruksministerrådet till Slovenien vid halvårsskiftet. FOTO: ZUCCHI ENZO/RÅDET

En intensiv förhandlingsmånad väntar, med trolig kulmen i slutet av maj. Maria do Céu Antunes, jordbruksminister i Rådets ordförandeland Portugal, överväger att göra nästa jordbruksministerråd två dagar långt i stället för en dag, och flytta det så att det kan hållas samtidigt som trepartssamtalen med EU-parlamentet och EU-kommissionen. Rådsmötet ska också, om smittläget tillåter, hållas på plats i Bryssel. Det möjliggör enklare kommunikation och snabbare beslut.