facebooktwittermail d

Slutrond i mjölkmatchen

Avgörandet närmar sig i den segdragna mjölkstriden mellan Svensk Mjölk och havredryckstillverkaren Oatly. I dag, onsdag, möts parterna i Marknadsdomstolen, som ska ta ställning till om Oatlys reklam är vilseledande.

Det är ett år sedan LRF Mjölk via Svensk Mjölk valde att stämma Oatly för dess marknadsföring. På vägen har Marknadsdomstolen hunnit fatta flera beslut.

Oatly fick inte gehör för att Svensk Mjölk inte skulle ha rätt att föra talan i målet. Svensk Mjölk å sin sida hade ingen framgång i yrkandet på ett interimistiskt förbud för Oatly att använda sig av de ifrågasatta påståendena i avvaktan på den slutgiltiga domen. Skälet var att Svensk Mjölks bankgaranti inte ansågs tillräcklig.

– Det känns bra att vi nu har kommit fram till slutpunkten i den här långa processen, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk, om den kommande huvudförhandlingen, som kommer att pågå i Stockholm under två dagar.

Vilseledande enligt Svensk Mjölk

Själva sakfrågan gäller inte havredryck som sådan, utan hur Oatly har marknadsfört produkterna. Svensk Mjölk har reagerat mot påståendena ”No milk. No soy. No Badness” och ”It´s like milk, but made for humans”.

Reklampåståendena är vilseledande för konsumenterna, hävdar Svensk Mjölk som dessutom tycker att de misskrediterar mjölk och mjölkprodukter. Föreningen pekar på att det leder till skada för både konsumenter och mjölkproducenter.

– Vi anser att mjölk och mjölkprodukter är en viktig del av människors kost. För oss har det under den här processen varit viktigt att utifrån oberoende källor förse domstolen med fakta om forskningen kring mat och hälsa, säger Jonas Carlberg.

Han kommer att vittna under förhandlingen. Svensk Mjölk har också kallat Arne Astrup, dansk professor och forskare på nutritionsområdet.

Skånebaserade Oatly relanserade sin produktportfölj i maj i fjol. I svaret på Svensk Mjölks stämning framhålls bland annat att produkterna har en unik profil och att det är ett legitimt intresse att lyfta fram den i marknadsföringen.

Vill inte kommentera

Under rubriken Dålig stämning i mjölkkylen har företaget löpande uppdaterat sin hemsida med de skriftliga turerna i målet. ATL har sökt företagets VD, Toni Petersson, inför parternas möte i rätten, men han låter meddela att han inte har några kommentarer.

Domen från Marknadsdomstolen kan väntas sex-åtta veckor efter förhandlingen.

Jonas Carlberg vill inte spekulera om utgången eller gå in på vilka konsekvenser han ser om motparten skulle vinna målet. Eftersom Marknadsdomstolen är högsta instans blir avgörandet dock prejudicerande, konstaterar han.

– Vi känner att vi har gått igenom det här noggrant och har det underlag vi behöver inför förhandlingen. Det viktiga är att vi med domen får ett klargörande av vilka ramar som gäller för marknadsföringen. Vi är inte ute efter något annat än ett besked om hur spelreglerna för branschen ska se ut, säger Jonas Carlberg.