facebooktwittermail d

”Slutet för den svenska skogsbruksmodellen”

En ordagrann tillämpning av artskyddsförordningen skulle stoppa det mesta i Sverige, inte bara skogsbruk. Nu måste politikerna agera, anser skogsägarföreningarna.