facebooktwittermail d

”Sluta odla chefsförakt, Kommunal”

Hur ska någon vilja axla chefsroller i det gröna näringslivet när ett fackförbund närmast idiotförklarar alla chefer? Det frågar sig Magdalena Hermelin.

Magdalena Hermelin sitter på huk på åker.
”I förlängningen blir Kommunals odlande av chefsförakt något som alla förlorar på”, skriver Magdalena Hermelin i en utblick. FOTO: ANDERS KRISTENSSON

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

Det är inte lätt att vara chef. Särskilt inte nu när chefer bespottas i en påkostad reklamkampanj med fackförbundet Kommunal som avsändare.

I reklamfilmen ”Skit händer”, som har gått brett i medier under våren, framställs chefer närmast som idioter. De schemalägger genom att kasta färg och skrika osammanhängande. Minutstyr in absurdum. Och sticker huvudet i sanden.

Genom sin kampanj visar Kommunal att det är okej med chefsförakt. Bilden som förmedlas är att chefer och medarbetare är varandras motpoler. Det är som om medmänsklighet och respekt för andra och alla människor inte omfattar chefer.

Avsaknaden av respekt för chefer och sättet att tala om dem är illavarslande för framtida tillväxt. Inte minst tänker jag på hur det kan få färre att vilja axla chefsroller inom de gröna näringarna.

Vi har alla rätt till att jobba, ha en lön som motsvarar arbetsinsatsen och en god arbetsmiljö. Men vi har också en skyldighet gentemot vår arbetsgivare.

Vi har en plikt att inte tala illa om vår arbetsgivare och det företag som vi arbetar för. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Det kallas lojalitetsplikt och den behöver nog lyftas fram både här och där på olika arbetsplatser runt om i landet – inte minst inom de gröna näringarna.

Men detta är i dag inte helt lätt att tala om. Särskilt inte när Kommunals reklamfilmer rullar.

Samtidigt krävs det två för att träta. Vi måste inse att det definitivt finns en massa dåliga chefer. Men det finns också dåliga medarbetare som inte sköter sitt jobb.

Vi på vår gård har varit förskonade. Vi har fantastiska medarbetare och en bra dialog med facket. Det finns också många inspirerande och bra exempel på framgångsrika arbetsplatser runt om i Sverige där alla gemensamt arbetar i ett bra klimat, med fungerande kommunikation och dialoger. Man hittar risker och utmaningar, tar ansvar och åtgärdar problemen tillsammans. Arbetsplatser där goda exempel lyfts fram och alla hjälps åt att sprida dem.

Chefer och medarbetare kan inte jobba mot varandra utan de representerar olika sidor som ska nå ett gemensamt mål. Och chefen har i slutändan alltid ett större ansvar än medarbetaren.

Så hur ska dessa filmer om chefsförakt få framtidens ungdomar att vilja axla rollen som chef? Hur ska det här få lantbruksföretagen att växa, att odla mer och att bli mer lönsamma enligt den nu klubbade livsmedelsstrategins uttalade mål?

Framgångsrika företag kräver bra chefer. Om målen i Sveriges livsmedelsstrategi nu ska genomföras och bli verklighet, behöver de gröna näringarna och lantbruket växa.

Vi behöver utöka och producera mer mat. Växande företag behöver fler chefer som kan och orkar axla rollen.

Men om arbetstagarnas företrädare i form av fackförbund som Kommunal eldar på om att chefer är dåliga per se, ja då känns det inte som att många vågar ta det steget. I förlängningen blir Kommunals odlande av chefsförakt något som alla förlorar på.

Magdalena Hermelin

Magdalena Hermelin är numera bosatt utanför Skänninge i Östergötland. Hon driver Hermelins Grönsaker AB och har en bakgrund inom marknadsföring och projektledning men bytte bana för tio år sedan till jordbruksbranschen.