facebooktwittermail

Slut på växtskyddsmedel mot renkavle

Ogräsmedlet Kerb är slut i hela Europa. Det påverkar framför allt odlare med renkavlebekymmer.

Det är vanligt att Kerb avslutar ogrässtrategin i raps på senhösten som sista led efter att spillsäd och örtogräs bekämpats med andra preparat.
Det är vanligt att Kerb avslutar ogrässtrategin i raps på senhösten som sista led efter att spillsäd och örtogräs bekämpats med andra preparat. FOTO: TORBJÖRN ESPING

En större efterfrågan än väntat på preparatet Kerb, som främst används mot gräsogräs i raps, har lett till att medlet har tagit slut i hela Europa inklusive Sverige. Enstaka dunkar kan finnas kvar hos vissa handlare men det mesta är slut.