facebooktwittermail d

Miljövänligare behandling av snytbagge

Svenska skogsplantor har beslutat att sluta behandla plantor med kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge vid deras egna plantskolor.