facebooktwittermail d

SLU: Vi sänker inte behörighetskraven

SLU:s vision är att fördubbla antalet studenter till senast år 2030. För att locka fler föreslås bland annat att agronomprogrammet delas upp. Men det medför inte sänkta behörighetskrav – och yrkesexamen med titlarna agronom och jägmästare ska finnas kvar, försäkrar prorektor Karin Holmgren.