facebooktwittermail

SLU vill starta ny ingenjörsutbildning

Kompetensbristen inom de gröna näringarna gör att SLU ser en nisch för en egen ingenjörsutbildning. Målet är att utbildningen ska ha ett större fokus på lantbruk och skog än dagens civilingenjörsutbildningar vid andra lärosäten.

Uppsala blir huvudsäte för den nya civilingenjörsutbildningen vid SLU. Men troligtvis kommer utbildningen även att samarbeta med andra huvudorter som SLU i Umeå.
Uppsala blir huvudsäte för den nya civilingenjörsutbildningen vid SLU. Men troligtvis kommer utbildningen även att samarbeta med andra huvudorter som SLU i Umeå.

Men att dra i gång en utbildning av det här slaget är en lång process. Först och främst krävs tillstånd från regeringen, eftersom universitetet inte har rätt att examinera civilingenjörer i dag.