facebooktwittermail

SLU vill kasta nytt ljus över belysning

SLU i Alnarp får 386 000 kronor av Jordbruksverket till forskning om hur moderna ljuskällor och armaturer kan användas i djurstallar.

Det handlar bland annat om att undersöka ljusstyrka, ljusflöde, spektralfördelning, färgtemperatur, utformning av armaturer samt lämplig placering av ljuskällor.

Till projektet är knutet en referensgrupp med forskare som ska assistera vid tolkning av informationen. De nya rönen ska enligt lantbruksuniversitetet ingå i framtida handböcker samt i elektroniska publikationer som Kostallplan. ATL.nu