facebooktwittermail

Kors intelligens studeras i sommar

Kan kor lära sig nya saker av varandra? Snart har vi kanske ett svar på den frågan.

Ko bredvid ett paraply.
En forskargrupp vid SLU studerar om kor kan lära sig av varandra. I det här fallet utförs experiment med paraplyer för att se om rädslan kan reduceras om andra kor inte reagerar med stress när paraplyet slås upp. FOTO: JOHANNA STENFELT

Egentligen vet vi väldigt lite om hur kor uppfattar sin omvärld. Det finns få vetenskapliga studier om kors kognition och intelligens, men desto fler om andra djurslag som hästar till exempel.