facebooktwittermail d

Kors intelligens studeras i sommar

Kan kor lära sig nya saker av varandra? Snart har vi kanske ett svar på den frågan.