facebooktwittermail d

SLU-studenter startar nytt klimatuppror

Klimatstudenterna är en ny nationell förening som startades vid SLU, och som vill få universitet och högskolor att börja leva som de lär.

Klimatstudenterna är en ny nationell förening som startades vid SLU, och som vill få universitet och högskolor att börja leva som de lär.
Klimatstudenterna är en ny nationell förening som startades vid SLU, och som vill få universitet och högskolor att börja leva som de lär. FOTO: FREDRIK STORK

– Vi vill att lärosätena i Sverige ska leva som de lär och visa vägen i klimatomställningen. Skolorna producerar ju klimatvetenskap men lever inte upp till forskningen för att hålla sig till målet om max 1,5 graders temperaturökning globalt. Då blir heller inte institutionerna trovärdiga i det de gör, säger Rosmarie Sundström, som är en av initiativtagarna bakom Klimatstudenterna.

Föreningen har sin grund i ett studentinitiativ som startades av SLU-studenter redan 2017, och som sedan har spritt sig till en rad andra universitet och högskolor i landet. I dag är Klimatstudenterna en nationell förening som har blivit uppvaktade och påhejade av högskoleministern men också en förening som driver ett aktivt opinionsarbete.

Under en konferens i helgen, där representanter från tio lärosäten ska diskutera hur man ska ta arbetet till nästa nivå, lanseras även rektorstävlingen ”lev som ni lär” som kommer att bygga på en årsvis ranking av skolornas klimatarbete.

– Det är främst utsläppen från flygresandet som vi vill minska, men till exempel är det ingen som har satt upp egna utsläppsmål i linje med Parisavtalet även om det finns lärosäten som har kommit längre än andra. Men många vet heller inte om de ökar sina utsläpp eller inte eftersom de inte redovisar det, säger Rosmarie Sundström, som till vardags läser agronomprogrammet med inriktning landsbygdsutveckling.

Förutom flyget vill studenterna även att skolorna ska börja titta på andra klimatpåverkande faktorer som energiförbrukning, mat och fastigheter samt kapital som är bundet i bolag med fossil anknytning.