facebooktwittermail d

SLU ska utreda skogsgödsling

SLU ska utreda hur miljöanpassad skogsgödsling kan öka tillväxten i skogen. Det är det senaste i raden av regeringsuppdrag kopplade till skogen.