facebooktwittermail d

SLU-rapport: Lammuppfödare måste bli effektivare

Intresset för lammuppfödning växer i Sverige. Men det finns stora behov av rationella lösningar som förbättrar ekonomin.

Det framgår av ett projekt vid SLU, där forskare inventerat byggnader, hantering och ventilation på 16 svenska gårdar och jämfört med gårdar i sex andra länder.

Slutsatsen är att de system för inhysning och hantering som används ofta är dåligt planerade och medför mycket manuellt arbete, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Små marginaler


Besättningarna blir fler och allt större, men de små ekonomiska marginalerna gör att det behövs rationella uppfödningssystem och kostnadseffektiva byggnader.

- Det finns ett stort behov av forskning, utveckling och rådgivning om inhysning och byggnader, säger Knut-Håkan Jeppsson, en av forskarna bakom rapporten.

Den svenska lammproduktionen har ökat på senare år, men den skulle kunna vara ännu större. Stor efterfrågan har medfört att dagens importandel uppgår till cirka 65 procent.ATL.nu