facebooktwittermail

Sverige leder nytt europeiskt center om djurvälfärd

EU-kommissionen startar ett nytt europeiskt center för djurvälfärd hos idisslare och hästar, och det är SLU som leder samarbetet.

Hästar och idisslare ska få bättre välfärd i Europa.
Hästar och idisslare ska få bättre välfärd i Europa. FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER

En rad forskningsinstitutioner ska delta i arbetet kring det nya referenscenter som skapas på uppdrag av EU-kommissionen. Syftet är bland annat att förbättra tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning och stödja medlemsstaterna i deras kontroller inom djurskyddsområdet, och att sprida god praxis inom detsamma.