facebooktwittermail d

SLU JO-anmält av veterinärstudent

En veterinärstudent skrev i höstas två debattartiklar i Expressen som kritiserade sättet grisar slaktats på. Det ledde enligt studenten till repressalier från skolledningen, som nu har JO-anmälts.

Sättet som grisarna bedövades på slakteriet fick veterinärstudenten att skriva en debattartikel i Expressen.
Sättet som grisarna bedövades på slakteriet fick veterinärstudenten att skriva en debattartikel i Expressen. FOTO: MOSTPHOTOS

Veterinärstudenten, som läser femte året på veterinärutbildningen, var i höstas på praktik på ett slakteri. Efter den veckan skrev hen en debattartikel i Expressen om koldioxidbedövningen av grisar och undertecknade, förutom med sitt namn, med titeln "veterinärstudent".

Två dagar efter att artikeln publicerades var det en föreläsning om valbara kurser för samtliga 102 studenter i årskurs fem på veterinärlinjen. Men de första 25 minuterna ägnade skolledningen enligt den anmälan som nu har lämnats till Justitieombudsmannen (JO) åt att gå igenom vilka negativa konsekvenser kontakter med medier kan få för skolan och utbildningen.

Kände sig utpekad

Veterinärstudenten menar att skälet till att den frågan kom upp där och då var debattartikeln i kvällstidningen. Studenten kände sig utpekad och illa berörd.

Skolledningen hävdade å sin sida att de inte hade kunnat göra på något annat sätt och att de försökt hålla diskussionen på en övergripande nivå.

Några dagar efter föreläsningen skrev Jordbruksverket i en replik i Expressen att studenten beskrivit sina erfarenheter från slakteriet med ”skräckfilmstermer” och framhöll att ämnet förtjänade ”stor saklighet och mindre dramatik”. Verket framhöll även att ”sådana känslor måste man också som veterinär kunna hantera”.

Enskilt möte

En vecka senare publicerades en slutreplik från studenten. Ytterligare knappt två veckor senare fick studenten ett mejl från skolledningen som ville ha ett enskilt möte med anledning av artiklarna. På mötet fick studenten frågor om syftet med artiklarna och om det fanns något annat forum för dessa.

Stiftelsen Centrum för rättvisa har nu hjälpt studenten att anmäla SLU till JO.

”Vår bedömning är att SLU har överträtt repressalieförbudet i grundlagen. Att JO nu får granska SLU:s ingripanden mot [studentens namn] är viktigt för att slå vakt om studenternas yttrandefrihet. Studenter ska inte behöva utstå repressalier från ledningen för att de uttrycker oönskade åsikter. Det är just sådana åsikter som yttrandefriheten är till för att skydda”, säger Helena Myrin, jurist vid Centrum för rättvisa och ett av studentens ombud, i ett pressmeddelande.

SLU ska utreda

SLU har inte fått läsa anmälan ännu.

– Vi som universitet värnar självklart yttrandefriheten. JO-anmälan har ännu inte inkommit till SLU och vi har därför ingen möjlighet att svara på frågor kopplat till den. När vi väl har fått anmälan kommer vi att grundligt utreda ärendet, säger Maria Bergkvist, tillförordnad kommunikationschef SLU till ATL.