facebooktwittermail

SLU inför obligatorisk genuskurs på jägmästarprogrammet

Arbetet för att motverka sexism och ojämställdhet inom skogsnäringen sker på flera håll. SLU jobbar aktivt med att lyfta frågorna på sina skogsutbildningar och från 2021 blir en genuskurs obligatorisk på jägmästarprogrammet.

”Vi försöker bidra till att sätta en norm hos våra studenter redan första året genom att ha en levande diskussion”, säger Ann Dolling på SLU.
”Vi försöker bidra till att sätta en norm hos våra studenter redan första året genom att ha en levande diskussion”, säger Ann Dolling på SLU. FOTO: SHUTTERSTOCK

Ann Dolling är vice dekan med ansvar för lika villkorsfrågor på fakulteten för skogsvetenskap på SLU i Umeå. Hon har länge jobbat aktivt med bland annat jämställdhets- och rättvisefrågor inom skogsbranschen och tycker att lättklädda kalendrar är otidsenliga.