facebooktwittermail d

Här läggs grunden för nya sorters åkerbönor

Alnarp

Om beroendet av importerad soja ska kunna minska är åkerbönan en nyckelgröda. Nu har generna för över 200 olika sorters åkerbönor kartlagts, vilket ska ge möjligheter att snabbare ta fram sorter för svenska förhållanden.