facebooktwittermail

Ökad forskning om produktion av livsmedel

Den senaste delen i livsmedelsstrategin gav SLU anslag till satsningar inom livsmedelsforskning. Men det behövs mer enligt SLU.

FOTO: SLU

ATL har tidigare skrivit om de senast presenterade satsningarna i livsmedelsstrategin.

På SLU gläds man åt nya anslag, men menar att dessa 50 miljoner bara i bästa fall är början på mer omfattande investeringar i "livsmedelssektorns kunskapsbas".

"Regeringens arbete med livsmedelsstrategin har varit krokigt och handlingsplanen har initialt riktats mot t.ex. regler och andra områden som inte direkt berör SLU. Idag kom hur som helst glada nyheter för såväl SLU som för livsmedelssektorn i Sverige!" Skriver Erik Fahlberg, vice rektor på SLU i Rektorsbloggen.

Förutom ett nationellt forskningsprogram för livsmedel, har man fått medel för att starta ett program för industridoktorander inom livsmedelssektorn.

Förhoppningen är att man både ska kunna utveckla redan existerande samarbeten och skapa nya.

"Vi räknar med att programmet för industridoktorander ska få en rad ringar på vattnet, inte minst eftersom det passar utmärkt in i flera av våra redan etablerade samverkansformer med näringen och med andra delar av högskolesverige." skriver Erik Fahlberg.

Han menar dock att det krävs betydligt större investeringar för att nå de mål som regeringen satt upp.

LÄS OCKSÅ: SLU satsar på forskning om köttproduktion

Åtgärdspaket 3 i livsmedelsstrategin

Nationellt forskningsprogram för livsmedel: Forskningsrådet Formas tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn som ska stärka behovsmotiverad forskning, öka fokus på produktutveckling och innovation samt kommersialisera forskningsresultat.

Forskarskola för industridoktorander: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tilldelas 15 miljoner kronor från regeringen under perioden 2017-2019 för att inrätta en forskarskola för industridoktorander. Industridoktorander är anställda i företag som bedriver forskning på hel- eller deltid. Satsningen är alltså finansierad av såväl offentliga medel som av privata aktörer.

Utveckla inkubation i livsmedelskedjan: Vinnova tilldelas 9 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att utveckla företagsinkubatorer i livsmedelskedjan. Inkubatorer och acceleratorer arbetar med att stödja företag i tidiga skeden och med att få dessa företag att växa.

Etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorn: Tillväxtverket tilldelas 4 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att stödja livsmedelskedjans aktörer att etablera en samverkansarena, som ska ägas och drivas av aktörerna själva. En företagens samverkansarena kommer stärka livsmedelssektorn.

Källa: Regeringen