facebooktwittermail d

SLU kritiseras av justitieombudsmannen

SLU kritiseras nu av Justitieombudsmannen, JO, efter sitt agerande efter att en veterinärstudent publicerat två debattartiklar grisslakt hösten 2019. JO anser att SLU överträtt repressalieförbudet och tillrättavisat elever som använt yttrandefriheten.