facebooktwittermail d

SLU feldeklarerade sin el

Ett felplacerat komma ställde till det i SLU:s deklaration. Nu får de betala en kvotpliktsavgift.

FOTO: MARION PALM

SLU i Uppsala uppmärksammade att i deklarationen för deras egenproducerade el 2018, hade ett kommatecken hamnat fel. De hade därför bara deklarerat för en tiondel av den egenproducerade elen för energimyndigheten.

Eftersom SLU borde ha deklarerat för många fler elcertifikat, döms nu universitetet att betala 81 000 kronor i straffavgift. Beslutet innebär att SLU har fått en rabatt på 41 000 kronor, då de upptäckte sitt misstag när 2019 års deklaration skulle rapporteras och själva tog kontakt med den berörda myndigheten.

Den som producerar egen el har skyldighet att köpa en viss andel elcertifikat. Detta kallas kvotplikt och finns till för att gynna produktionen av förnybar el.