facebooktwittermail

Matjorden får inte slösas bort

Det är dags att ställa nya krav på entreprenörerna när åkermarken exploateras, skriver ATL:s Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Uppskattningsvis förloras varje år 4–7 miljoner hektar av världens odlingsareal genom markförstöring. Det är in emot 0,5 procent av den tillgängliga arealen.