facebooktwittermail

Nytt grus i maskineriet för Glada bonden

Glada bonden har stött på nya problem i planerna på ny osttillverkning i Boxholm. Men den här gången är det inte Arla, utan ett överklagat bygglov, som sätter käppar i hjulet.

Glada bonden får inte bygga ut i Boxholm. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Kommunen gjorde nämligen fel när de gav företaget rätt att bygga ut mejeriet med en ny kyllagerbyggnad. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som nu har upphävt bygglovet. Detta efter att grannar överklagade planerna, då de ansåg att utbyggnaden stred mot den gällande detaljplanen för området.

Om utbyggnaden ska bli av kommer det i värsta fall att krävas en ny detaljplan – något som kan ta flera år att ta fram. Enligt Anders Birgersson, som är ordförande för Glada Bonden, finns det ingen risk att hela projektet äventyras, även om ett slopat bygglov alltid är en försvårande omständighet.

– Vi ska lösa det på något vis, men det hade varit smidigt om det bara hade rullat på. Problemet är att den tilltänkta byggytan ställer krav på mer utredningar om vi ska bygga där. I värsta fall kan det krävas en ny detaljplan och då tar det några år. Då kommer vi samtidigt se till att större delen av tomten klassas som industrifastighet, där har vi även oklassificerad prickmark i dag som det heter. Jag är ganska övertygad om att vi skulle få den klassad som industrimark om vi vill.

Kan behöva hyra externt

Förhoppningen är alltså fortfarande att man ska kunna komma framåt med byggplanerna utan en detaljplaneändring. 

Enligt Anders Birgersson beror överklagandet sannolikt delvis på att grannarna inte har fått tillräckligt bra svar på sina frågor. Därutöver har det säkert också funnits en allmän oro för fastighetsvärdena, fortsätter han.

– Man måste se frågan i ett större perspektiv. Det måste även finnas verksamhet på orten för att det ska finnas ett fastighetsvärde.

Klart är att Glada bonden inte kan vänta i två år. Får de inte bygglov kommer de i stället att hyra in sig i externa lager, även om det kostar mer. 

Problemet är att de befintliga kyllagerutrymmena inte är tillräckligt stora, eftersom den tidigare lagringen bedrevs externt. Med det nya kyllagret på plats kommer Glada bonden i så fall att fördubbla produktionsytan i Boxholm.