facebooktwittermail d

Slipper skatta för skogsaffärer

En skogsägare i Medelpad slipper betala skatt för två skogsaffärer, efter en dom i förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Mannen sålde av två skogsområden vid olika tidpunkter. Skatteverket ansåg att han skulle betala kapitalskatt räknat på 7,2 miljoner kronor, medan skogsägaren hävdade att pengarna skulle placeras i en ersättningsfond.

Försäljningen av markerna, som ligger intill varandra, klassas som ett rationaliseringsförvärv. Av lantmäteriförrättningens protokoll framgår att avyttringen av fastigheten är att betrakta som en yttre rationalisering, skriver Sundsvalls Tidning.

I och med att skogsägaren nu får rätt i domstolen får han också behålla pengarna i ersättningsfonden. Men där får kapitalet ligga i maximalt tre år, eftersom meningen med fonden är att säljaren ska kunna köpa något motsvarande det han sålde.ATL.nu