facebooktwittermail

Försök med biostimulanter: ”En gaspedal i växande gröda”

Slätte gård

Slätte ekodagar bjöd på ett antal olika visningar. På gården pågår bland annat ett flerårigt försök med regenerativ odling och biostimulanter.

En man håller upp en brun vätska i en behållare – biostimulanten Stimplex från BioAgri.
Stimplex kan ges i en till tre behandlingar under växtsäsongen. FOTO: DAVID LARSSON

På demofältet för biostimulanter pågår ett femårigt försök som startade i fjol. Där ska det odlas havre varje år tillsammans med en insådd blandvall. Målet är att ha marken beväxt så många dagar som möjligt och att därmed öka mullhalten.