facebooktwittermail

Slarv med röjningen straffar sig

Röjningsberget växer i Finland. Det innebär i sin tur stora förluster sett till framtida avverkningsintäkter.

FOTO: ANN LIND N

Skogsvårdsarbetet blir allt mer eftersatt i Finland, uppger Skogscentralen, Finlands motsvarighet till Skogsstyrelsen. Framför allt gäller det röjningar i ungskog. Det årliga röjningsbehovet uppskattas till 270 000 hektar. Men den senaste tiden har i genomsnitt bara 160 000 hektar röjts per år.

Kostar stora pengar

Och de eftersatta röjningarna kostar skogsägarna stora pengar:

"Skogsägaren förlorar minst 80 miljoner euro i framtida avverkningsintäkter årligen. Per hektar betyder det 300-400 euro", säger Eljas Heikkinen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Avverkningskostnaderna minskade

Skogsgödningen har minskat

Även skogsgödslingen har minskat i Finland. De senaste åren har cirka 40 000 hektar skogsmark gödslats per år i genomsnitt, vilket bara är en sjättedel av när det var som mest.

"Om 230 000 hektar skulle gödslas årligen skulle vi få en ökad årlig tillväxt på 3,5 miljoner kubikmeter. Det skulle nästan motsvara Äänekoskis bioekonomifabriks årliga virkesbehov", säger Eljas Heikkinen.

LÄS MER: Maskinröjning spar bonden tid